Danske Bedemænd

Hvem er Danske Bedemænd?

Danske Bedemænd er en brancheforening for danske bedemænd, der ser det som deres fornemmeste opgave at tilbyde en høj, professionel standard kombineret med en dyb respekt for den enkelte opgave og det enkelte menneske.
Danske Bedemænd blev stiftet i 1957 og har dermed i 60 år arbejdet for en høj etik og kvalitet i det arbejde, som medlemmer udfører.
Foreningen har i dag ca. 280 medlemsforretninger fordelt over hele Danmark og arbejder tæt sammen med lignende organisationer i Norge, Sverige og Finland.
Danske Bedemænd er desuden tilsluttet European Federation of Funeral Services, der er en europæisk sammenslutning af bedemandsforretninger.

Administrationen

Brancheforeningen Danske Bedemænds administration servicerer medlemmer med alt af faglig karakter, og er foreningens ansigt udadtil i forhold til offentlige myndigheder m.v.

Symbolet på kvalitet

Medlemmer af Danske Bedemænd benytter bomærket, som et symbol på den kvalitet, Danske Bedemænd tilbyder i udførelsen af enhver opgave. Det betyder, at man trygt kan henvende sig i enhver bedemandsforretning, hvor dette mærke benyttes.
Alle medlemmer er tilknyttet foreningens garantiordning og klageudvalg.

Hvordan sikres den høje standard?

Danske Bedemænd har udviklet et omfattende kursus- og videreuddannelsesprogram, som medlemmer er forpligtet til at deltage i. Kurserne omfatter: Psykologi, samtaleteknik, sorgbehandling, arvelov, sociallov, begravelseslov, ligsyn, praktik, fagkundskab og orientering om fagrelevante nyheder.

Etiske regler

Medlemmer af Danske Bedemænd forpligter sig til ved deres medlemskab at overholde foreningens etiske regler. De omfatter bl.a.:

  • En høj professionel bevidsthed baseret på loyalitet.
  • En oprigtig respekt for enhver religion.
  • En uopfordret orientering om omkostninger.
  • En omhyggelig overholdelse af lovgivning.

Find din bedemand